Vikenco is a proud sponsor of Molde Fotballklubb and Molde Håndballklubb.